CONCILIATIO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła CONCILIATIO

Conciliatio (z łac.) - jest figurą retoryczną, polegającą na przywołaniu jakiegoś wcześniej zaistniałego w dyskursie określenia (hipotetycznie po raz pierwszy użytego przez rozmówcę) i ponownym jego wykorzystaniu w kompletnie innym znaczeniu.  Figura ta stosowana jest do wyrażania treści w sposób bardziej pośredni i/lub ironiczny. Przykład z języka hiszpańskiego: -"(...) no puedo negar a vuesa merced lo de ser mudable, pues no he tenido cosa en mi casa que vuesa merced no me la haya mudado en la suya con la facilidad que sabe" (Francisco de Quevedo)
Słowo „zmienny“ (mudable) pojawia się najpierw jako cecha charakteru a później, w formie czasownika (haya mudado), w sensie fizycznym jako synonim kradzieży czy wykorzystywania cudzej własności:
„(...) nie mogę zaprzeczyć waszmości, że zmienny ze mnie człowiek, cóż nie miałem w mym domu żadnej rzeczy, którejby waszmość w swoją nie zmieniła z łatwością o której sam wiesz.“

Stan na 16.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Conciliatio" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK