APORIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła APORIA

Aporia (z gr. powątpiewanie, łac. dubitatio) – figura retoryczna, najczęściej przybierająca formę pytania i polegająca na wyrażeniu wątpliwości, wahania, niedowierzania czy też sprzecznych odczuć wobec poruszanej kwestii. Ujawnienie własnych wahań i rozterek, skodyfikowane w regułach sztuki oratorskiej jako odrębna figura retoryczna, miało na celu przykucie uwagi słuchaczy, poruszenie ich i zaangażowanie w przebieg mowy. Stanowi bezpośredni zwrot kierowany przez mówcę do audytorium, będący chwilowym odejściem od tematu mowy. Przykład z języka hiszpańskiego:

“Nadie más incapaz que yo para dirigiros la palabra, pero, venciendo mi natural timidez, me atrevo a hacerlo, empujado por el entusiasmo que me posee”.
(„Nikt nie jest mniej godzien ode mnie aby do was przemawiać, lecz, przezwyciężając swą naturalną nieśmiałość, zdobywam się na odwagę, nakłaniany przez ogrom entuzjazmu, który mnie ogarnia.“)

Stan na 16.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Aporia" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Aporia" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK