WYKRZYKNIENIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła WYKRZYKNIENIE

Wykrzyknienie (inaczej eksklamacja, z łac. exclamatio) – figura retoryczna, polegająca na wyrażeniu pewnej treści w intensywny sposób. Celem wykrzyknienia jest ukazanie zaangażowania emocjonalnego oraz wyrażenie stanu uczuciowego nadawcy (zachwytu, przerażenia, radości, tęsknoty itp.). W mowie eksklamacja zaznacza się określoną, odmienną od orzekającej, intonacją, w piśmie zaś znakiem wykrzyknika „!", umieszczanym po ostatnim słowie objętym opisywaną figurą. Stosunkowo często przyjmuje postać apostrofy, chociaż adresat wykrzyknienia może być mniej lub bardziej określony. Przykład:

„(...) Nagle zerknął do lusterka...
Nie chce wierzyć... Znowu zerka.
Znalazł! Są! Okazało się,
Że je ma na własnym nosie (...)“
(„Pan Hilary“ Julian Tuwim)
Stan na 16.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Wykrzyknienie" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Wykrzyknienie" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK