PERYFRAZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PERYFRAZA

Peryfraza (omówienie, wyrażenie omowne) – figura retoryczna, polegająca na pośrednim wyrażeniu danego pojęcia czyli bez  zastosowania jego powszechnej nazwy. Określony wyraz zostaje zastąpiony kilkoma innymi, najczęściej opisującymi cechy charakterystyczne omawianego wyrazu. Może być stosowana w celu urozmaicenia stylistycznego, wyeliminowania powtórzeń tego samego określenia lub zwrócenia uwagi czytelnika na pewne cechy wyjątkowe jakiegoś powszechnego zjawiska czy przedmiotu. Może też służyć celowemu ukryciu, zwłaszcza gdy poruszanie pewnych treści nie jest akceptowane (peryfrazą posługują się często twórcy, którym za pisanie o niektórych tematach grożą sankcje polityczne).  Odmianami peryfrazy są eufemizm i litota. Przykład:

„ (...) Drugi stambulskie oddycha gorycze
Lub pije z chińskich ziół ciągnione treści (...)".
(Adam Mickiewicz „Zima miejska“; "stambulskie gorycze" zastępują tutaj tytoń, a "z chińskich ziół ciągnione treści" – herbatę)

Stan na  16.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Peryfraza" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, hasło "Peryfraza" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK