DEFINITIO

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła DEFINITIO

Definitio (z łac.) - figura retoryczna, polegająca na literackim „zbudowaniu“ kluczowej charakterystyki danego pojęcia, w oparciu o jego cechy bardziej szczegółowe (w przypadku gdy autor unika wyrażenia wprost jego nazwy mamy do czynienia z peryfrazą). Przykład z języka hiszpanskiego:
„La misericordia es virtud muchas veces coronada, es merced enternecida, es un amor materno; la más amartelada diligencia para el perdón...“ (Francisco de Quevedo “Miłosierdzie jest cnotą wielokroć wynoszoną, jest poruszającą łaską, jest matczyną miłością, jest najgorliwszym staraniem przebaczenia“).

Stan na 16.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Definitio" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): PAWEŁ IREK