UNIWERSALIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła UNIWERSALIZM

[łac. universalis „powszechny”]: 1) termin używany na oznaczenie wszelkich postaw i poglądów uznających dominację całości nad częściami; dążenie do powszechności, do objęcia działalnością wszystkich ludzi, do ogarnięcia pewnej całości; 2) w nauce podejście, które komplementarnie traktuje różne koncepcje, tworząc swoistą metateorię.

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.253.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła UNIWERSALIZM

Uniwersalizm - (łac. universalis `powszechny, ogólny`) - dążenie do ogarnięcia pewnej całości, objęcia wszystkiego, całokształt postaw i uznanie zasady dominacji całości nad częściami; powszechność. W zależności od kontekstu "uniwersalizm" ma inne znaczenie:

Stan na 29.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Uniwersalizm" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit