PERCEPCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PERCEPCJA

[łac. perceptio = zbieranie, ujmowanie, poznanie] (...) 1. teoria poznania. Bezpośrednie i zarazem naoczne ujęcie poznawcze czegoś. Rozróżnia się: a) percepcję zewnętrzną – spostrzeganie, spostrzeżenie, b) percepcję wewnętrzną – poznanie, jakie podmiot uzyskuje poprzez akt świadomości w odniesieniu do własnych stanów i czynności wewnętrznych. 2. teoria poznania. Bezpośrednie, lecz nienaoczne ujęcie poznawcze czegoś, np. percepcja cudzych stanów psychicznych, lub naoczne w specjalnym znaczeniu, jak np. percepcja estetyczna (...). 

Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s.616.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PERCEPCJA

Percepcja - organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń. więcej

Stan na 29.12.2013 r. 

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Percepcja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit