BLOG

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła BLOG

Strona internetowa na której autor umieszcza datowane kolejno wpisy.

Stan na 28.12.2013 r. (interpunkcja oryginalna, poprawiona: stan na 26.10.2015 r. - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Blog" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BLOG

Wg  Słownika terminologii medialnej: "(...) dziennik (pamiętnik) prowadzony w internecie, rodzaj osobistej strony www, na której autor umieszcza zapiski swoich bieżących przeżyć i przemyśleń oraz różne, jego zdaniem interesujące, informacje. Blog rozpowszechnił się pod koniec lat 90. XX wieku, istnieją różne rodzaje blogów: dzienniki osobiste (udostępniane i komentowane przez odwiedzających lub nieudostępniane), typu silva rerum → mające charakter zbioru różnorakich wiadomości i linków do innych stron www, specjalistyczne - poświęcone jakiemuś przedsięwzięciu lub problemowi naukowemu czy innemu (mające charakter dziennika bądź zapisu wypowiedzi różnych osób prowadzonego przez autora bloga)."

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2013, ss.18-19.
Hasło wprowadził(a): Izabela Alfredson

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła BLOG

Blog (ang. web log - dziennik sieciowy) — rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, samodzielne, uporządkowane chronologicznie wpisy, których twórcą jest właściciel bloga. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów, a także komentowanie notatek przez czytelników danego dziennika sieciowego. Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę blogosfery.

Blog od wielu innych stron internetowych różni się zawartością. Niegdyś weblogi utożsamiano ze stronami osobistymi (czy domowymi)[1]. Dziś ten pogląd wydaje się nieuzasadniony, wciąż jednak od innych stron internetowych blogi odróżnia bardziej personalny charakter treści: częściej stosowana jest narracja pierwszoosobowa, a fakty nierzadko przeplatają się z opiniami autora[2]. Ponadto można spotkać się z definicją bloga jako sposobu komunikacji[3]. (...) Leszek Olszański za jednego z pierwszych blogerów w Polsce uważa Piotra Waglowskiego[4], autora serwisu vagla.pl (1997 rok). W rozmowie z Markiem Jeleśniańskim Piotr Waglowski stwierdza jednak, że nigdy nie uważał się za blogera[5] (ponieważ, jak sam twierdzi, "nie wie, co to jest blog"). Początki blogowania nad Wisłą związane są ponadto z takimi dziennikami sieciowymi, jak „Brukowiec literacki online” (kumple.blog.pl, 2003 rok) oraz „Graster” (raster.blog.pl, 2003 rok). więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Blog" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga