NIHILIZM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła NIHILIZM

[od łac. nihil nic], w filozofii: negowanie możliwości prawdziwego poznania (teoretyczny nihilizm) albo powszechnie obowiązujących, z góry danych wartości moralnych (praktyczny, etyczny nihilizm), przede wszystkim w opozycji do wszelkiego (religijnie określonego) dogmatyzmu. Pojęcie to zostało ukute przez Jacoba H. Obereita (...); używał go szczególnie Friedrich Nietzsche (w sensie przewartościowania wszystkich wartości tradycji filozoficzno-teologicznej).

Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red.), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.364.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Nihilizm [od łac. nihil nic], w filozofii: negowanie możliwości prawdziwego poznania (teoretyczny nihilizm) albo powszechnie obowiązujących, z góry danych wartości moralnych (praktyczny, etyczny nihilizm), przede wszystkim w opozycji do wszelkiego (religijnie określonego) dogmatyzmu. Pojęcie to zostało ukute przez Jacoba H. Obereita, a wprowadzone do filozofii przez Friedricha H. Jacobiego; używał go szczególnie Friedrich Nietzsche (w sensie przewartościowania wszystkich wartości tradycji filozoficzno-teologicznej). 

Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red.), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.364.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła NIHILIZM

Nihilizm (z łacińskiego nihil, „nic”) to filozoficzny pogląd, wedle którego świat (a zwłaszcza ludzkie istnienie) pozbawione jest jakiegokolwiek sensu, celu, prawdy, którą zdołalibyśmy pojąć i wszelkich wartości. Pojęcie to pojawia się w różnych kontekstach: historycznym, politycznym, literackim czy filozoficznym. więcej

Stan na 22.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Nihilisme" w Wikipedii francuskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit