KALENDARZ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KALENDARZ

Kalendarz - lista dni, tygodni i miesięcy roku z oznaczeniem świąt; almanach-informator o najważniejszych datach i sprawach przewidzianych na rok następny. (...) System rachuby dłuższych okresów czasu, oparty zazwyczaj na cyklu zmian pór roku i faz Księżyca; (...) 

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 450.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KALENDARZ

Kalendarz – umowna, przyjęta w danej społeczności, bądź kulturze, rachuba czasu. Dzieli ona czas na powtarzające się cyklicznie okresy, związane najczęściej z cyklami przyrody. Nazwa pochodzi od rzymskiego słowa Kalendy bądź według innych źródeł od łacińskiego callendarium. więcej

(drobne zmiany red. - K.R-S)
Stan na 14.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kalendarz" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak