KASTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KASTA

Kasta - jedna z warstw, grup ludności, tworzących hierarchiczną strukturę społeczną (zazwyczaj) opartą na dziedzictwie i endogamii), oddzielona od innych szczelnymi przegrodami społecznymi, uświęconymi zwyczajem, prawem, albo religią (...), przenośnie: odrębna grupa społeczna, wyróżniająca się bogactwem, dziedzicznymi przywilejami, specjalnością zawodową i tym podobne; z hiszpańskiego, portugalskiego casta "rasa; ród; rodowód". 

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 470.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KASTA

Kasta – zamknięta, endogamiczna grupa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna. Kasty istniały i istnieją nadal w różnych społeczeństwach, jednak ze względu na swoją liczbę szczególnie charakterystyczne są dla społeczeństwa indyjskiego, w którym system kastowy wzmacniany jest i utrwalany przez tradycyjne tabu hinduizmu. więcej

 (drobne zmiany red. - K.R-S.)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kasta" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak