KOMUNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KOMUNA

Komuna - zespół ludzi łączący się w celu współżycia na zasadzie wspólnoty majątku i pracy; wspólnota; historyczna gmina (wiejska albo) miejska; samorząd miejski; z francuskiego commune "najmniejsza jednostka administracyjna we francuskim systemie samorządu lokalnego", od łacińskiego communis "wspólny". (...)

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 507.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KOMUNA

Komuna była wspólnotą mieszczan toczących w XI-XIII wieku walkę o uniezależnienie się od władzy feudałów. Po zdobyciu praw miejskich komuny obejmowały władzę samorządową w mieście.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. komunami zaczęto nazywać miejsca zamieszkiwane przez niezwiązanych ze sobą ludzi, popularne wśród hippisów. Choć komuny różnią się między sobą, by zostać zaliczoną do tej kategorii wspólnota musi cechować się[1]:

  • egalitaryzmem
  • brakiem biurokracji
  • przywiązaniem emocjonalnym członków do całej wspólnoty (zastępującej rodzinę)
  • wspólnym budżetem
  • wspólnym podejmowaniem decyzji.

(drobne zmiany red. - K. R-S)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Komuna" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak