KRONIKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KRONIKA

Kronika - (...) opis, zapis ważniejszych wydarzeń ułożonych według ich następstwa  (często nie wyjaśniający związku przyczynowego), w kolejności dat; średniowieczne kroniki świata, roczniki, kroniki narodowe dynastyczne; z greckiego chronika "roczniki" od chronos "czas".

Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, ss. 541-542.
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KRONIKA

Kronika (z gr. chronos – czas) – faktograficzny opis wydarzeń w układzie chronologicznym, również utwór dziejopisarski o charakterze literackim, typowy dla średniowiecza. Kronika nie zawiera analizy tych wydarzeń, może jednak zawierać podsumowania oraz komentarz autora. Wydarzenia te najczęściej dotyczą życia państwa, instytucji, organizacji itp. Zapis tych wydarzeń może odbywać się na bieżąco, w miarę ich rozwoju lub później. Kroniki zaliczane są do utworów epickich, często łączą ze sobą cechy powieścilegendy oraz baśni.

Najsłynniejszymi polskimi kronikarzami byli: Jan DługoszWincenty KadłubekJanko z CzarnkowaMaciej MiechowitaMarcin KromerMarcin BielskiMaciej Stryjkowski i Władysław z Gielniowa. Pierwszą znaną nam kroniką o Polsce jest napisana przez cudzoziemca Kronika Galla Anonima. Istotne dla poznania dawnych dziejów Polski są także kroniki takie jak czeska Kronika Kosmasa, ruska kronika Powieść minionych lat autorstwa Nestora z Kijowa i kronika Thietmara.

Kroniką nazywa się także odmianę felietonu, cykliczny utwór publicystyczno-dziennikarski, rejestrujący bieżące wydarzenia społeczno-obyczajowe, kulturalne, towarzyskie wraz z odautorskim komentarzem. W Polsce kroniki stały się popularne w XIX wieku, pisali je m.in. Bolesław Prus i Antoni Słonimski.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kronika" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Kaja Rożdżyńska-Stańczak