KWESTIONARIUSZ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła KWESTIONARIUSZ

Określone narzędzie zawierające pytania służące do gromadzenia danych od respondentów.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kwestionariusz" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KWESTIONARIUSZ

Kwestionariusz (ankiety, wywiadu) – lista pytań kierowanych do osób badanych w→ sondażach opinii oraz w innych badaniach postaw, preferencji, systemów wartości i różnych zachowań społecznych, w tym także uczestnictwa w kulturze (…). 

Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.109.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KWESTIONARIUSZ

Kwestionariusz to narzędzie służące do badań, które składa się z serii pytań oraz innych wskazówek, które mają na celu otrzymanie informacji o badanych [ludziach lub innych obiektach sądów, przekonań i opinii - AZ]. Zazwyczaj są zaprojektowane aby móc przeprowadzić analizę statystyczną odpowiedzi, ale nie zawsze tak jest. Kwestionariusz to dokument składający się ze zbioru pytań, które powinny być zredagowane w spójny, zorganizowany i uporządkowany sposób, z zachowaniem następstwa i struktury zgodnej z określonym planem, aby  odpowiedzi mogły  dostarczyć wszelkich potrzebnych informacji. więcej

Stan na 12.12.2013 r.

(drobne zmiany red. - AZ)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Kwestionariusz" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Zalewska