ILORAZ INTELIGENCJI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ILORAZ INTELIGENCJI

[ang. Intelligence Quotient – IQ], globalny wskaźnik (miara) poziomu inteligencji; w ujęciu klasycznym (...) zastosowanym w badaniach rozwoju umysłowego dzieci, stosunek wieku umysłowego (obliczonego na podstawie wyników badania testowego) do wieku życia, pomnożony przez 100; iloraz inteligencji jest wyższy lub niższy od 100, zależnie od tego, czy osiągnięty przez dziecko wiek umysłowy jest wyższy czy niższy od jego wieku kalendarzowego (...); w testach inteligencji dla dorosłych (...) iloraz inteligencji wyznacza się na podstawie procedury porównania wyniku badania testowego, osiągniętego przez daną osobę, z rozkładem wyników w populacji, do której ta osoba należy (...) większość wyników mieści się w przedziale 85-115.

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.) Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, ss. 83-84.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit