ARTYSTA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ARTYSTA

Wg Leksykonu PWN: " twórca albo odtwórca dzieła sztuki (potocznie o aktorze); przenośnie o człowieku odznaczającym się mistrzostwem w jakiejkolwiek dziedzinie; mistrzu".

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.57.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ARTYSTA

Artysta – osoba tworząca (wykonująca) przedmioty materialne, lub utwory niematerialne mające cechy dzieła sztuki.

Artysta – twórca tym różni się od rzemieślnika – odtwórcy, że swoje dzieła tworzy w oparciu o własną koncepcję, nadając im niepowtarzalny charakter. Dzięki temu dzieła znanych artystów rozpoznawane są bez potrzeby oglądania ich sygnatur.

W zależności od rodzaju wykonywanej twórczości wykonywany przez artystę zawód będzie nosił nazwę np.: artysta plastykartysta muzyk. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Artysta" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ARTYSTA

Wg Mariana Golki: "artystą jest człowiek zajmujący się działalnością twórczą o indywidualnym charakterze, znamionującą biegłość, a przy tym wykazującą zaangażowanie talentu, wyobraźni i innych cech osobowości, która to działalność pełni swoistą funkcję społeczną, zaakceptowaną przez zbiorowość w wyniku zapotrzebowania na określone wartości, które artysta może oferować." 

Źródło definicji (papierowe): Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa: Difin, 2008, s. 77.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła ARTYSTA

A to okropne, to ciasne «ja jestem poetą», wypowiedziane z namaszczeniem świętego wtajemniczenia, odcina (…) od wszelkiej piękności, która rodzi się w gąszczach życia i uderza w uświęcone formy. (…) Artysta, który urzeczywistnia się wewnątrz sztuki, nigdy nie będzie twórczy – musi on koniecznie umieścić się na tym jej pograniczu, gdzie sztuka styka się z życiem, tam gdzie powstają niemiłe pytania w rodzaju: o ile ta poezja, którą piszę, jest konwencjonalna, a o ile naprawdę jest żywa?”

Źródło definicji (papierowe): Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, Kraków: Wyd. Literackie, 2007, ss.87-88.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit