GRANT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła GRANT

[ang. grant „przyznawać np. nagrodę”, „subwencja”], rodzaj dotacji finansowej udzielanej w drodze konkursu na realizację danego projektu badawczego; granty mogą być przyznawane przez agendy rządowe (w Polsce – KBN) bądź stowarzyszenia i fundacje.

 (uwaga AD: Komitet Badań Naukowych istniał w latach 1991-2004).

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.) Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.75.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit