KULTURA CZYTELNICZA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KULTURA CZYTELNICZA

to integralny zespół zainteresowań, nawyków, sprawności, umiejętności i wiadomości czytelniczych, umożliwiający człowiekowi najkorzystniejsze dla wszechstronnego rozwoju jego osobowości i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie obcowanie ze słowem drukowanym. Do podstawowych jej elementów należą: systematyczny kontakt z książką i prasą, umiejętność doboru lektury i korzystania z informacji, odpowiednia metoda czytania, dążność do posiadania własnego księgozbioru oraz umiejętne spożytkowanie treści lektur. (...)

Źródło definicji (papierowe): Kazimierz Wojciechowski (red.), Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1986, s.49.
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit