KOMPETENCJE WIZUALNE

 Wg Bogny Kietlińskiej: "Kompetencje wizualne dotyczą umiejętności odczytywania, posługiwania się i interpretowania tego co wizualne, a co ogólnie można określić jako przekazy ikoniczne (przekazy te mogą  być tożsame z dziełem sztuki, ale nie muszą, ich zasięg znacznie wykracza poza pole działalności artystycznej). Podobnie jak kompetencje kulturowe, kompetencje wizualne mają charakter twórczy. Dotyczą wzorów i umiejętności odczytywania, ale także posługiwania się i wytwarzania obrazów. Dzięki nim patrzenie staje się widzeniem. Kompetencje wizualne są jednym z rodzajów kompetencji kulturowych."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Bogna Kietlińska, definicja autorska dla FOŻK-SB, 2012.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 1 Grudzień, 2013 - 21:02