KOMPETENCJA KULTUROWA

Wg Bogny Kietlińskiej i Barbary Fatygi: "Kompetencje kulturowe to zasób rozwiniętych w wyniku różnorodnych aktywności, pozostających w danym momencie w dyspozycji jednostki, możliwości  jej organizmu i umysłu. Określają one predyspozycje jednostki do uczestniczenia w kulturze własnej oraz w kulturach obcych,  a także sposób posługiwania się przez nią wiedzą i rozwiniętymi na danym etapie życia umiejętnościami. Kompetencje kulturowe mają charakter zarówno odtwórczy i przetwórczy (częściej), jak i twórczy (rzadziej). Nie tylko umożliwiają rozumienie treści danej kultury, ale także mniej lub bardziej biegłe posługiwanie się nimi oraz ich modyfikacje.  Tradycyjnie w naukach społecznych przyjmuje się, iż podstawą wszelkich kompetencji są kompetencje poznawcze oraz, iż najważniejszym rodzajem kompetencji kulturowych są kompetencje językowe. Jednak warto wskazać, że nabywanie kompetencji kulturowych nie musi  zawsze odbywać się na drodze świadomego uczenia (z wykorzystaniem kategorii językowych) - może bowiem polegać również na przyswajaniu pewnych wzorów zachowań przez obcowanie (poprzez naśladownictwo i bez pośrednictwa języka). Zaś taka kompetencja kulturowa jak np. <wrażliwość na sztukę> może być ujmowana jako cecha osobowości jednostki, która nie musi być poddawana dodatkowemu treningowi, a mimo to reprezentować  relatywnie wysoki poziom."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY
Źródło definicji (papierowe): Bogna Kietlińska, definicja autorska dla FOŻK-SB, 2012; modyfikacja hasła: Barbara Fatyga, 2014.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 10 Lipiec, 2014 - 11:30