FOTOIKONY

Wg Roberta Harimana i Johna L. Lucaites: "fotograficzne obrazy pojawiające się w drukowanych, elektronicznych lub cyfrowych mediach, które są powszechnie rozpoznawane (znane) i pamiętane. Są to reprezentacje istotnych historycznie wydarzeń. Wyzwalają intensywną emocjonalną identyfikację i/lub reakcję. Reprodukowane są i cyrkulują w różnego rodzaju mediach, tematach lub gatunkach". (tłum. - BK i JK)

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Robert Hariman i John L. Lucaites, No caption needed. Iconic photographs, public culture, and liberal democracy, Chicago: The University of Chicago Press, 2007, s. 27.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 1 Grudzień, 2013 - 22:41