GRZECH

W Piśmie Świętym występuje ponad pięćdziesiąt różnych terminów na określenie tego, co współczesna → teologia zalicza do kategorii grzechu. Na ogół są one zaczerpnięte ze świata stosunków ludzkich i podkreślają różne jego aspekty Najczęściej używane jest określenie hamartìa i słowa o tym samym rdzeniu. Wyrażą one ideę (...) uchybienia przeciwko normie czy → prawu, bądź przeciwko → osobie, a nawet przeciwko jakiemuś bóstwu. Grzech bywa również nazywany adikìa, co wyraża pojęcie popełnienia niesprawiedliwości, paràbasis - "przekroczenie" oraz asébeia - "niegodziwość". Próbując zgłębić rzeczywistość grzechu, najwygodniej jest jednak odwołać się do bibilijnego opisu upadku człowieka. Ukazuje on  nie tylko istotę i pochodzenie grzechu pierworodnego, ale wyjaśnia także strukturę każdego konkretnego jego aktu, mimo iż samo słowo grzech w opowiadaniu tym nie występuje.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogdan Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków: WAM, 2004, ss. 387-388.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 30 Listopad, 2013 - 23:13