DEMOGRAFIA

Demografia jest nauką zajmującą się prawidłowościami występującymi w zjawiskach i procesach ludnościowych, analizuje zatem wzrost lub spadek liczby ludności, bada podstawowe elementy i czynniki tych zmian,  jak: urodzenia, zgony, małżeństwa, rozwody, migracje i rozmieszczenie terytorialne ludności. Źródłami informacji są dla niej spisy ludności, statystyka ruchu ludności i wyniki badań empirycznych.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogdan Szlachta (red.), Słownik Społeczny, Kraków: WAM, 2004, s. 109.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 30 Listopad, 2013 - 22:39