EDUKACJA

1) Wg Floriana Znanieckiego (1963): "Nie każde uczenie się wymaga bycia nauczanym".

2) Wg Thomasa S. Kuhna (2000): "Student, który potrafi rozwiązywać problemy sformułowane w postaci równań, ale nie umie ułożyć równań potrzebnych do rozwiązania problemów, z jakimi ma do czynienia podczas ćwiczeń albo przedstawionych słownie w zadaniach podręcznikowych, nie osiągnął jeszcze wymaganego poziomu edukacji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 1) Florian Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa: PWN, 1971, s.674., Źródło definicji (papierowe): 2)Thomas S. Kuhn, Droga po strukturze, Warszawa: Wyd. Sic!, 2003, tłum. Stefan Amsterdamski, s.165.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Grudzień, 2015 - 11:35