ANOMIA

„Każdy człowiek i każda wspólnota miała jakiś nomos, istotny dla tożsamości zespół zwyczajów i konwencji. (…) W określonych warunkach anomia może wszakże mieć działanie wzmacniające raczej niż traumatyczne. W jakimś stopniu wszelki akt twórczy ma w sobie dozę anomii, gdyż twórczość z samej istoty  polega na tym, że twórca, w niekoniecznie świadomym dążeniu ku czemuś nowemu, radykalnie zrywa z taką czy inną ortodoksją, z takim czy innym systemem konwencji, żeby osiągnąć intensywniejsze poczucie «bycia sobą», niż gdyby działał ściśle w granicach nomosu. Twórczość, podobnie jak wolność – a przeciwnie niż rozpasanie i anarchia – istnieje w szczelinach kultury (…)”. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Robert Nisbet, Przesądy. Słownik filozoficzny, tłum. Michał Szczubiałka, Warszawa: Fundacja Aletheia, 1998, ss.27-31.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 10:18