ZMIENNA

Charakterystyka

Zmienna jest to obiekt, który przyjmuje określone wartości. Wartości zmiennej należą do pewnego zbioru, który nazywamy dziedziną zmiennej (zakresem lub polem zmienności). W naukach ekonomicznych zmienna często to : praca, koszt, konsumpcja, import, eksport,konsumpcja itd. Z faktu iż zmienna może przyjmować różne wartości wynika,że musi być reprezentowana przez symbol, a nie przez konkretną liczbę.

Rodzaje

  • zmienna egzogeniczna - jest to zmienna, której wartości są dane i ustalone od zewnątrz w stosunku do rozważanego modelu
  • zmienna endogeniczna - jest to zmienna, która jest generowana od wewnątrz rozważanego modelu
  • zmienna zależna - jest to zmienna będąca funkcją, której argumentami są inne zmienne
  • zmienna niezależna - jest to zmienna, która nie jest funkcją innej zmienej
  • zmienna dyskretna - jest to zmienna, która zmienia wartość co pewien ustalony okres
  • zmienna ciągła - jest to zmienna dyskretna, której okres zmienności dąży do zera</div>
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Zmienna" w Encyklopedii Zarządzania
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 28 Listopad, 2013 - 12:47