ZASADA ZGODNOŚCI

"Jednostki, które uznają pewne wzorce wartości i normy postępowania za mające zastosowanie do ich własnych czynności, w sytuacjach obejmujących dane wartości starają się działać tak, jak wymagają tego dane normy. Nazwiemy to zasadą zgodności. Nie zakłada ona bynajmniej, iż owe starania są siłą rzeczy skuteczne. (...) Zasada ta nie wyjaśnia również, dlaczego ludzie stosują do swych czynności modele ideologiczne; stwierdza jedynie, co się dzieje wtedy, gdy to robią." (podkreśl. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Florian Znaniecki, Nauki o Kulturze, Warszawa: PWN, 1971, s.509, (wyd. I 1963).
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 28 Listopad, 2013 - 12:36