REALNY WZÓR CZYNNOŚCI

"Od antropologów kulturowych zapożyczamy termin wzór czynności lub, dokładniej, realny wzór czynności na określenie swoistego ładu wewnętrznego, wynikającego z praktycznego zastosowania wzorców i norm, który sprawia, iż pewne czynności są podobne lub różne od innych czynności." (podkreśl. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Florian Znaniecki, Nauki o Kulturze, Warszawa: PWN, 1971, s.465, (wyd. I 1963).
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 28 Listopad, 2013 - 12:16