ŁAD

"Różne przykłady, a zwłaszcza przykład Hitlera, wskazują, iż wiara w twórców ładu moralnego, tak samo jak wiara w twórców ładu  naturalnego, okazuje się odporna na postępy indukcyjnego, naukowego myślenia."
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Florian Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa :PWN, 1971, s.66. (I wyd. 1963)
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 3 Grudzień, 2013 - 08:00