PORZĄDEK SPOŁECZNY

Porządek społeczny (ład społeczny) – stan funkcjonowania i przebiegu zachowań jednostek zapewniający istnienie, trwanie i rozwój zbiorowości jako całości. Opiera się na współpracy i konsensusie. Z ładem społecznym związane jest pojęcie równowagi społecznej.

W funkcjonalizmie każde społeczeństwo dąży do osiągnięcia wewnętrznej równowagi. Taki samoregulujący się system dążący do równowagi i harmonii społecznej nazywa się właśnie ładem (porządkiem) społecznym. Każda zmiana jest przejściem z jednego ładu społecznego do drugiego. Zwolennikami tej teorii byli między innymi Talcott Parsons i Robert Merton.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Porządek społeczny" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 28 Listopad, 2013 - 11:29