RZECZOZNAWCA

Rzeczoznawca to tytuł przyznawany osobom na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych, które posiadają wysokie kwalifikacje i odpowiednio duże, udokumentowane doświadczenie w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej. Rzeczoznawca powoływany jest do wydawania orzeczeń lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Rzeczoznawca" na stronie szukajeksperta.com
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 28 Listopad, 2013 - 08:51