DIGITALIZACJA

"Digitalizacja kultury oznacza (...) przede wszystkim rewolucję w transmisji wiedzy, która pociąga za sobą kolejną rewolucję naukową, znacznie bardziej radykalną niż np. przewrót spowodowany przez powstanie akademii i stworzenie w ten sposób konkurencji wobec uniwersytetu. (...) Ta perspektywa budzi poważne zaniepokojenie, i to nie tylko wśród samych naukowców. Klerkowie na całym świecie bronią dziś swego statusu przed nowymi ekspertami, nową technologią i stwarzanymi przez nią możliwościami (...),także językowymi." (podkreśl. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Magdalena Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań: Galeria Miejska "Arsenał", 2011, s.39.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 28 Listopad, 2013 - 08:29