INTERNET

"Oczywiste jest, że w pewnym wymiarze internet jest przede wszystkim gigantyczną bazą danych, czyli archiwum-biblioteką, a zatem realizacją kolejnego konceptu par excellence archaicznego. Nowe jest w jego ramach techniczne  umożliwienie nieustannego synchronicznego przekształcania danych poprzez połączenie otwartego dostępu do bazy z możliwościami edycyjnymi, co radykalnie  zmienia wyjściową koncepcję, znaną dotąd kulturze w całkowicie odmiennych realizacjach. W praktyce oznacza to bowiem, że każdy użytkownik może nie tylko dodawać do bazy nowe teksty, ale także wyrywać dowolne ich elementy z konteksu, tworzyć z nich (bri)kolaże, oraz, co najistotniejsze, transmitować i upubliczniać je, co otwiera perspektywę dla ich kolejnych przekształceń. (...) Reorganizuje tym samym pozycję i rolę  społeczną eksperta, a kulturowa dynamika opozycji kolektywizmu i indywidualizmu zmienia dzięki niej kierunek, wprowadzając zindustrializowane społeczeństwa w nieoczekiwany zwrot od koncentracji na jednostce ku nowym formom wspólnotowości (...)".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Magdalena Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań" Galeria Miejska "ArsenaŁ", 2011, ss. 38-39.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 10:14