METODA W ANTROPOLOGII

Metoda nie ma wyłącznie charakteru instrumentalnego - jest całościowym zespołem reguł sterujących procedurą zastosowaną do osiągnięcia określonych celów badawczych. Do metody włączane są odpowiednie techniki badawcze. Technika to procedura lub instrument - werbalna lub mechaniczna - gromadzenia i przetwarzania danych w toku badań empirycznych. Są cztery aspekty metody badawczej w antropologii: techniki, cele, elementy i jednostki, a także zakres materiału, które powinny ze sobą współgrać. Jednak tylko technika jest dopasowana do zakresu materiału.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Gopala Sarana, Metoda porównawcza, (w:) Alan Barnard, Jonathan Spencer, Encyklopedia Antropologii Społeczno-Kulturowej, Warszawa: Oficyna Wyd. Wolumen, 2008, s. 365.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 22:28