ŚREDNIA

Średnia arytmetyczna czyli - w skrócie - średnia to wynik dzielenia sumy wartości przez ogólną liczbę przypadków. Średnia to tylko jeden ze sposobów pomiaru tendencji centralnej (tzw. wartości przeciętnej) lub wartości "typowych".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN 2003, s.441.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 12 Grudzień, 2020 - 15:27