SEPIZACJA i KONTRSEPIZACJA

 "Sepizacja rozmaitych spraw jest wszechobecna i nieunikniona, aczkolwiek zazwyczaj niedostrzegana lub przynajmniej nieujawniana. Zauważmy także, iż każdemu aktowi unieważnienia jakiejś sprawy towarzyszy siłą rzeczy nadanie ważności sprawom innym, czyli zjawisko kontrsepizacji. (...) Procedurom sepizacji, polegającym na przemilczaniu lub aktywnym unieważnianiu, przeciwstawiają się (...) podejmowane przez innych uczestników dyskursu procedury kontrsepizacyjne, polegające na uprawomocnianiu, ujawnianiu, nagłaśnianiu i czynieniu przedmiotem zainteresowania tego, co inni uznali za nieważne. W ten sposób problematyka sepologiczna przemieszcza się ze sfery formalnych własności wszelkich aktów komunikowania w dziedzinę empirycznych procesów społecznych, w sferę walki politycznej i publicznych sporów".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marek Czyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski, Cudze problemy czyli wstęp do sepologii, (w:) tychże (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa: OBS, 1991, s. 7.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 09:11