NAUKA

"Wystarczy chyba wyjaśnienie, że przez naukę będę rozumieć kulturowo uwarunkowaną, zespołową, zorganizowaną działalność ludzką, mającą na celu zdobycie wiedzy naukowej ciągle jeszcze (mimo odradzania się irracjonalizmu) uważanej za szczególnie wartościową. Zarzut błędnego koła w definiowaniu przyjmuję: wiedza naukowa to ta dostarczana przez naukę. (...) Można próbować określać wiedzę naukową niezależnie (aby uniknąć zarzutu błędnego koła w definiowaniu) wskazując cechy, jakie winny charakteryzować metodę prowadzącą do jej uzyskania, takie jak racjonalizm, krytycyzm, antydogmatyzm, intersubiektywna komunikowalność i sprawdzalność wyników postępowania badawczego, jawność badań, niezakłócony przepływ informacji naukowej itp. Wątpię jednak, by prowadziło to do jednoznacznej charakterystyki wiedzy naukowej (...), a jest pożyteczne o tyle, o ile znowu odwołuje się do pewnych intuicji. (...) Nauka nie tylko w różnych okresach czasu każe nam widzieć przedmioty w nowym świetle i wyposaża je w nowe własności, ale zmienia <umeblowanie> naszego świata; wyrzuca zeń pewne obiekty, wprowadzając na ich miejsce inne."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Elżbieta Kałuszyńska, Modele nauk empirycznych, Warszawa Wyd. IFiS PAN, 1994, ss.9-10, 16.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 14:08