BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Placówka, która służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych ludności. Zgodnie z funkcją jaką pełnią poszczególne placówki, wyodrębniono biblioteki: wojewódzkie i powiatowe oraz biblioteki służące mieszkańca miast na prawach powiatu, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. (pisownia oryginalna - BF)

Stan na: 16.11.2011 r.

Placówka, która służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Zgodnie z funkcją jaką pełnią poszczególne placówki, wyodrębniono biblioteki: wojewódzkie i powiatowe oraz biblioteki służące mieszkańcom miast na prawach powiatu, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Stan na: 5.02.2018 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "biblioteka publiczna" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 5 luty, 2018 - 10:47