POPULACJA SKOŃCZONA

 "Pojęcie populacji generalnej (zbiorowości statystycznej) utożsamia się zazwyczaj ze zbiorem pewnych rzeczywistych  elementów różniących się wartością badanej cechy. Tak rozumiana populacja generalna jest zwykle skończona."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jerzy Greń, Statystyka matematyczna.Podręcznik programowany, Warszawa: PWN, 1987, s. 96.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 21:00