METODOLOGIA

"Metodologia dzieli się na (...):

(a) metodologię ogólną - traktującą o prawidłowościach rządzących procesem poznawczym, wspólnych dla wszystkich nauk (np. klasyfikowanie, definiowanie, wnioskowanie, wyjaśnianie itp.),

(b) metodologię szczegółową (metodologie szczegółowe) - dotyczącą danej  dyscypliny naukowej i zajmującą się charakterystycznymi dla tej właśnie dyscypliny naukowej procedurami poznawczymi (np. planowanie eksperymentów w psychologii czy budowa testów psychologicznych)."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jerzy Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: Wyd.Naukowe PWN, 1999, s. 15.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 20:18