KAD (KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU)

"W rozumieniu jej głównych przedstawicieli KAD jest interdyscyplinarnym projektem badawczym, czerpiącym z różnych teorii, trendów i metod analizy, w ramach którego poszukuje się możliwości re-kontekstualizacji pojęć i narzędzi badawczych na potrzeby zintegrowanej - lingwistycznej i społecznej - analizy relacji zachodzących między dyskursem a innymi elementami społecznymi. W ramach lingwistyki takie akurat nastawienie KAD zawęża jej meta-komunikację do tych podejść, które wykorzystują aparat teoretyczno-metodologiczny o charakterze kognitywnym, funkcjonalnym, i społecznym. (...) Z drugiej strony, z innymi naukami społecznymi KAD łączy <zwrot ku dyskursowi>, co w istotny sposób rzutuje na jej relacje z innymi naukami krytycznymi."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Anna Duszak, Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu, (w:) Barbara Bogołebska, Monika Worsowicz, Styl. Dyskurs.Media, Łódź: Wyd. UŁ, 2010, s. 34.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 19:45