KORONACJE OBRAZÓW MATKI BOSKIEJ

Gdy w VIII wieku po Chrystusie powstała na Wschodzie sekta obrazoburców, papież Grzegorz III, pragnąc utrzymać cześć obrazów i uprosić pomocy N.Panny przeciw grożącej Rzymowi wojnie, uwieńczył r.732 szczero-złotą, drogimi kamieniami ozdobioną koroną głowę Matki Boskiej w obrazie i nad ołtarzem drugą podobnąż koronę powiesił. Była to pierwsza koronacja, za którą poszły inne, zwykle jako wota dla ubłagania łaski niebios lub podziękowania za doznane dobrodziejstwa. Pierwsza uroczystość koronacyi podług ułożonych przepisów odbyła się dopiero 1631 r. w bazylice Watykanu, za Urbana VIII. Odtąd rozpowszechniły się koronacje cudownych obrazów Bogarodzicy we Włoszech, Morawii i Czechach. W Polsce (...) najsłynniejszy z cudownych obrazów na Jasnej Górze w Częstochowie ukoronowany został najpierwej. W d.8 września r.1717 Krzysztof Szembek, biskup chełmski, wobec 200,000 pielgrzymów, przybyłych z całej Rzplitej, dopełnił pierwszego tego obrzędu na ziemi polskiej.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978, s.87, (wyd. IV, przedruk z wydania 1900-1903).
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 18:13