TWÓRCZOŚĆ

1) Wg Jana Bystronia i Witolda Dynowskiego: "Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że twórczość nie jest czymś właściwym wyłącznie postaciom wybitnym - wielkim twórcom, którzy kulturze wytyczają nowe drogi. Jeżeli odrzucimy osiągnięcia skrajne, okaże się, że każdy jest twórcą pewnych treści, chociażby w bardzo niewielkim zakresie, każdy tworzy nowe treści, chociażby przez samodzielne przejmowanie i ujęcie ich z zewnątrz."  (podkreśl. - BF)

2) Wg Stefana Czarnowskiego: "Twórczość jednostek, nawet najgenialniejszych, pomnaża  lub zmienia to tylko, co było przed nimi, a kierunek jej określony jest przez wszystko, co jako <kultura> duchowa i materialna pozwala tymże jednostkom na rozwój ich twórczości."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) Jan Bystroń i Witold Dynowski, Kultura ludowa i ludoznawstwo w Polsce, Warszawa/Łódź: Wiedza Powszechna/Czytelnik, 1948, ss.8-9., Źródło definicji (papierowe): 2) Stefan Czarnowski, Kultura, (w:) Tegoż, Dzieła t.IV, Warszawa: PWN, 1956, s.14.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 28 Styczeń, 2014 - 22:54