HOMOGAMIA

(...) ludzie poszukują partnerów podobnych do siebie pod względem statusu społeczno-ekonomicznego (pochodzenia klasowego), poziomu wykształcenia, pochodzenia etnicznego, tła kulturowego (gustu, upodobań, poglądów) i wyznania. Tę skłonność do poszukiwania partnerów o cechach podobnych do naszych nazywamy homogamią. Homogamia, innymi słowy, to tendencja do pobierania się z osobami o identycznym lub bardzo zblżonym statusie społeczno-ekonomicznym (...) Najważniejszym  (...) typem homogamii, a przynajmniej najczęściej dzisiaj przez socjologów studiowanym jest homogamia edukacyjna. Wykształcenie jest najważniejszym obecnie czynnikiem sukcesu zawodowego i ekonomicznego w krajach Zachodu, ludzie wykształceni lgną bowiem do wykształconych, aby zmaksymalizować potencjalne zyski ze związku.(...) Wygląda na to, że dzisiaj homogamia klasowa jest produktem ubocznym homogamii edukacyjnej, ta zaś jest efektem ubocznym pochodzenia społecznego.(...) Dlatego najtrudniejszą barierą do przekroczenia w ramach doboru małżeńskiego jest bariera  wykształcenia na poziomie wyższym. (podkreśl. - aut.)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2011, ss. 137, 140.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 16:28