MONOGAMIA

Monogamia to małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą (z gr. monos - pojedynczy i gamos - małżeństwo).  (...) [George - BF] Murdock (1949, ss.27-28) stwierdził, że największa bezwzględna liczba ludzi żyje w związkach monogamicznych, nawet w społeczeństwach dopuszczających poligamię.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2011, ss.118-119.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 15:55