ANIMACJA KULTURY

1) "Animacja rozumiana jest przez nas jako proces prowadzący do tworzenia form umożliwiających czynne uczestnictwo w kulturze, a zwłaszcza:

- (form - BF) pracy nad lokalną polityką pamięci historycznej, w tym szczególnie przez tworzenie lokalnych archiwów pamięci - muzeów, wystaw, prezentacji, których funkcjonowanie nie ogranicza się wyłącznie do gromadzenia obiektów i dokumentów opisujących przeszłość, ale jest katalizatorem wzmocnienia życia społeczności lokalnej i procesu budowania tożsamości,

- artystycznego opracowania dziedzictwa kulturowego w formie widowisk odtwarzających obyczaj zgromadzeń i świętowania. Metoda polega w tym wypadku na odwróceniu zwyczaju importowania, przy okazji tego typu wydarzeń, gotowych spektakli, wystaw etc. Główną zasadą działań artystycznych jest czerpanie inspiracji od mieszkańców i włączanie ich w proces tworzenia dzieł,

- praktyk nurtu tzw. muzyki autentycznej. Polegają one na ożywianiu pierwotnych funkcji tradycyjnej muzyki i tańców. W odróżnieniu od stylizacji folklorystycznej i estradowych prezentacji, służą przede wszystkim bezpośredniemu uczestnictwu i tworzeniu różnorodnych form zgromadzeń."

2)  "Nasze działania animacyjne są próbą wykorzystania zasobów pamięci najstarszych mieszkańców społeczności lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Pamięć ta jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najmniej  wykorzystywanych zasobów naszego regionu. Zawiera się w niej ogromne bogactwo indywidualnych, ludzkich  losów, przeżyć i doświadczeń – często tragicznych, ale i niezwykłych, malowniczych, fascynujących. Nasza praca polega na ich gromadzeniu i dokumentowaniu - upublicznianiu, a w końcu przetwarzaniu przy udziale środków artystycznych we <spólnotowy mit> , który zwykle tworzy bazę symboliczną stymulującą powstawanie lokalnej tożsamości i kapitału kulturowego. Odtwarzanie oraz wzbogacanie pamięci zbiorowej jest zasadniczym instrumentem animacyjnym stosowanym przez nas w praktyce".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Regionalnych
Źródło definicji(elektroniczne): 2) Animacja wg CEiIK Olsztyn
Źródło definicji (papierowe): 1) Wioletta Pruska, Ryszard Michalski, Marek Ruczko, Archipelag, CEiIK , Olsztyn 2010, s. 4.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 12:46