FELIETON

Felieton (fr. feuilleton) – gatunek dziennikarski zaliczany do publicystyki, prezentujący subiektywny punkt widzenia autora na aktualne tematy w zwięzłej, zazwyczaj dowcipnej formie, przy użyciu literackich środków wyrazu (…). Inne jego cechy gatunkowe to wielotreściowość, narracyjność (pogadanka, pogawędka), dygresyjność, heterogeniczność, luźna kompozycja, wielostylowość, synkretyzm gatunkowy, nieoficjalność, cykliczność. Felieton, obok reportażu, jest najbliżej spokrewniony z literaturą (…) nie jest skrępowany żadnymi ograniczeniami, ani w zakresie treści, ani formy. Nie temat, ale sposób jego ujęcia rozstrzyga o przynależności gatunkowej felietonu. (…) felieton posiada formę otwartą, pozwalającą wchłaniać rozmaite style, konwencje, gatunki i formy podawcze. (…) Felietony  można klasyfikować wg różnych kryteriów: tematycznego (obyczajowe, sportowe, sądowe, kulinarne itp.), medialnego (prasowe, radiowe, telewizyjne), funkcjonalnego (ekspresywne, perswazyjne, ludyczne).

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.57.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): GATUNKI DZIENNIKARSKIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GATUNKI RADIOWE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 31 Styczeń, 2014 - 01:36