SYNALEFA

Synalefa - zjawisko fonetyczne, polegające na ujednoliceniu artykulacji ostatniej sylaby wyrazu zakończonego na samogłoskę i pierwszej sylaby wyrazu następnego, rozpoczynającego się również na samogłoskę. W odróżnieniu od elizji w synalefie brzmienie obu samogłosek zostaje zachowane. W utworach poetyckich wykorzystywana jest jako środek stylistyczny ułatwiający zachowanie odpowiedniego metrum (wzorca rytmicznego).

Stan na 25.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 14:17