AUTOCHTON

Człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru, tubylec.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

W odróżnieniu od ludności autochtonicznej mówi się o ludności napływowej.

Stan na: 03.01. 2012 r.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Autochton" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 12:44