EKTLIPSA

Ektlipsa - zjawisko fonetyczne, polegające na ujednoliceniu artykulacji ostatniej sylaby wyrazu zakończonego na spółgłoskę i pierwszej sylaby wyrazu następnego, rozpoczynającego się na spółgłoskę identyczną. W utworach poetyckich wykorzystywana jest jako środek stylistyczny ułatwiający zachowanie odpowiedniego metrum (wzorca rytmicznego).

Stan na 25.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Ektlipsa" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Grudzień, 2013 - 23:57